Välkommen!

Runologi online är en students förberedelse inför en tentamen i en kurs i runologi, som hölls under våren 2021 av Henrik Williams, professor vid Uppsala universitet. Det är en webbresurs med information om runornas språk, ortografi och historiska och geografiska kontext.

I menyn till vänster ser du en överblick över innehållet. Tryck på en länk för att gå till den motsvarande sidan. Tryck på Start för att återvända hit.

Källa till informationen är i regel Henrik Williams' föreläsningar under våren 2021. Källhänvisningar ges där annan litteratur ligger till grund.

Informationen är sammanställd av John Ankarström.


Gå till nästa sida: Historisk och geografisk översikt över runmaterialet